Informationsbrev om lovændringer i Folkeoplysningsloven, hvordan I vedligeholder jeres foreningsoplysninger og uploader jeres foreningsvedtægter.

Læs Informationsbrevet