Nyt Kulturråd og nyt Idrætsråd er klar til at tage over i perioden 2018-2021

Der blev den 18. januar 2018 afholdt valg til Kulturrådet og til Idrætsrådet.
I Gribskov Kommune har man ikke et Folkeoplysningsudvalg; men derimod et Kulturråd og et Idrætsråd.
De to råd varetager hele folkeoplysningsområdet.

Kulturrådet:
Se de nye medlemmer i Kulturrådet og hvilke arbejdsopgaver de har:
gribskov.dk

Idrætsrådet:
Se de nye medlemmer i Idrætsrådet og hvilke arbejdsopgaver de har:
gribskov.dk