Her finder du en pixi vejledning i hvordan du som forening ansøger om Aktivitetstilskud.
Link til vejledning