<Macro: (,)>

Hjælpepakker og støtteinitiativer

Lønkompensation 

Midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, kommunale og selvejende institutioner og fonde mv. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. og deres produktionsenheder på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område kan nu søge den generelle lønkompensationsordning.

Der kan søges for perioden fra den 9. december 2020 til og med den 7. marts 2021. Ansøgningsfristen er den 30. april 2021.

Se de øvrige betingelser og nærmere informationer på Kulturministeriets hjemmeside 

.............................................................................................

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter april 2021 

Ny ansøgningsrunde for kulturaktører til kulturelle aktiviteter. 

Find mere information om puljen på kulturministeriets hjemmeside. 

...............................................................................................................................................

Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16.
Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant.
Telefonnummeret er 3374 5000