<Macro: (,)>

Hjælpepakker og støtteinitiativer

Byd indenfor puljen
Realdania har i forbindelse med COVID-19 krisen afsat en pulje, som skal hjælpe kulturinstitutioner, attraktioner og besøgssteder, som de tidligere har støttet med at byde gæster indenfor igen. Læs mere om puljen her

Kulturministeriet har oprettet en Corona-hotline
For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16.
Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant.
Telefonnummeret er 3374 5000

Hjælpepakker og initiativer for kulturlivet
På Kulturministeriets hjemmeside, er der samlet et overblik over, hvordan de forskellige særskilte initiativer på Kulturministeriets område samt centrale hjælpepakker, kan benyttes af kulturlivet:
Læs mere om kulturministeriets hjælpepakker

Initiativerne omfatter:

  • Kompensentation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelingerne for tabt deltagerbetaling
  • Friere rammer for kommune, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger
  • Midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

Kompensentationsordning for selvstændige, freelancere og kunstnere
Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensentation.
Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.
Læs mere om virksomhedsguiden her 


Støtteinitiativer fra Fonde


Ny Carlsbergfondet - Håndsrækning til kunstmuseerne
Ny Carlsbergfondet har besluttet at give en håndsrækning til kunstmuseerne til gennemførelsen af de programmer, der skal trække gæster til, når museerne åbner igen. Det sker i form af en ekstraordinær pulje på 30 mio. kr., som vil kunne søges af kunstmuseerne.
Find mere om Ny Carlsbergfondet - ekstraordinærpulje her

TrygFonden
Trygfondens pulje til sociale indsatser. TrygFonden har etableret en akutpulje på 30 mio. kr., som skal understøtte den hjælp, som mange organisationer og foreninger lige nu giver til mennesker med særlige behov under den aktuelle situation med corona-smitte i samfundet.
Læs mere om Trygfonden - akutpulje her

Novo Nordisk fonden
Novo Nordisk Fonden indkalder hermed forslag til projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus epidemien i Danmark.
Der kan søges om støtte indenfor 3 områder:

  • Videnskabelige projekter
  • Oplysningsmæssige tiltag
  • Sociale tiltag

Læs mere om Novo Nordisk fondens søgemuligheder her