<Macro: (,)>

Seneste nyt om Corona til foreningerne

(Opdateret 13.01.2021)

Ingen afholdelse af fysiske generalforsamlinger 

Generalforsamlinger kan i praksis ikke foregå fysisk i januar og februar 2021 efter at forsamlingsreglen fra d. 6 januar er sænket til max. 5. personer.

Du kan læse mere om forsamlingsforbuddet og generalforsamlinger på DGIs hjemmeside 

.....................................................................................................................................

(Opdateret 07.01.2021)

COVID-19: Retningslinjer for idræt- og foreningsliv
Den 5. januar meldte regeringen ud på pressemøde at forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer – gældende fra den 6. januar, og foreløbig til og med den 17. januar 2021.

Udendørsaktiviteter
I har fortsat mulighed for at dyrke udendørsaktiviteter såfremt myndighedernes retningslinjer, herunder det sænkede forsamlingsforbud, overholdes.

Det sænkede forsamlingsforbud betyder, at der maksimum må være 5 personer samlet i hver aktivitetsgruppe, inkl. træner og instruktører. Der kan fortsat trænes flere grupper på samme udendørsområde, men kun så længe, det sikres, at hver gruppe holdes effektivt adskilt fra hinanden, f.eks. ved afmærkning, markering af felter eller lignende. En træner må kun indgå i én gruppe, selvom flere grupper træner på samme område.

Indendørs foreningsaktiviteter
Der er fortsat lukket ned for indedørsidræt og øvrige indendørs foreningsaktiviteter – foreløbigt til og med den 17. januar.

Læs Kulturministeriets uddybende kommentarer på retningslinjerne 

............................................................................................

(Opdateret 04.01.2021)

Restriktioner forlænges 

Forlængelsen af de nuværende restriktioner betyder bl.a., at al indendørs foreningsidræt fortsat holdes lukkes – foreløbig frem til den 17. januar. Udendørs idræt kan gennemføres, hvis man overholder de gældende retningslinjer – herunder forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside 

DIF og DGI's Corona-hjælpepulje kan søges igen 

Ny ansøgningsrunde til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje løber fra den mandag d. 14. december 2020 kl. 12 og frem til fredag den 22. januar 2021 kl. 12.00.

Læs mere om puljen på DIF's hjemmeside. 

..................................................................................................................

(Opdateret 22.12.2020)

Ny puljeåbning i det nye år 
I december er der indgået en ny politisk aftale, som bl.a. handler om en ny foreningspulje. Alle foreninger vil i begyndelsen af det nye år få direkte besked om puljeåbningen via CentraltForeningsRegister (CFR). Læs mere om puljens retningslinjer og hvordan man søger på adressen www.dif.dk/stotte

Det er endnu ikke klarlagt, hvordan denne pulje udmøntes, så hold godt øje med nyheder fra DGI og DIF: 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/114122020_coronapulje

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

...............................................................................................................

(Opdateret 14.12.2020)

Folketinget sikrer økonomisk hjælp til idræts- og foreningslivet

Idræts- og fritidsfaciliteter igen kan søge lønkompensation og kompensation for faste udgifter. 

Lønkompensationen kan søges indtil 3. januar 2021.

Her kan du læse mere om aftalen og kompentationsmulighederne. 

(Opdateret 07.12.2020)

Hel nedlukning af indendørs idræt fra 9. dec. 2020

Med regeringens udmelding 7. december 2020 er der indført nye restriktioner som gælder i Gribskov kommune. Kulturministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside med retningslinjer.

Al indendørs idræt skal lukke ned fra onsdag d. 9. december. 

Ved udendørs idræt gælder forsamlingsforbuddet på max 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

I kan holde jer opdaterede på deres side. 

........................................................................................................

(Opdateret 03.12.2020) 

Kompensation til aftenskoler og folkeuniversiteter

Aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter kan nu søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter i perioden fra den 26. oktober til 31. december. Ansøgningerne skal være inde senest den 11. december.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside

............................................................................................

(Opdateret 25.11.2020) 

Begræns smitte

Smitten med Corona stiger i Nordsjælland. Også i Gribskov Kommune oplever vi et relativt stort antal smittede, særligt blandt de 10-19 årige. 
Sundhedsstyrelsen har lavet forskelligt materiale, som kan bruges. Blandt andet disse korte film:

Filmspot til de unge:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vi-kan-godt-ungefilm

og film til alle målgrupper:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vi-kan-godt-film

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film---Ikke-ses-med-for-mange

 ...........................................................................................................................................

(Opdateret 24.11.2020)

Ansøgningsrunden vedr. aktivitetspulje for kulturaktiviteter er åben frem til 7. dec. 

Læs mere om aktivitetspuljen på kulturministeriets hjemmeside

...........................................................................................................................

(Opdateret 17.11.2020)

Ændring forståelsen af sektioneringsbegrebet

Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.

Læs mere her i kulturministeriets retningslinjer 

..........................................................................................................................................

 

(Opdateret 29.10.2020)

Retningslinjer for kulturlivet under Covid19

Kulturministeriets retningslinjer for kulturområdet opdateret 29.10.2020

Find mere detaljerede retningslinjer for kulturinstutioner og idrætsliv her

Nye retningslinjer for idræts- og fritidsfaciliteter  

Regeringen har indført nye og skærpede restriktioner fra den 26. oktober. De indebærer bl.a. et krav om mundbind (fra den 29. oktober) og et forbud mod at samles mere end 10 personer ad gangen. Men hvad betyder det i praksis for landets idræts- og fritidsfaciliteter? 

Læs de nye retningslinjer her

Kulturministeriet vil snarest melde de nyeste retningslinjer ud. 

................................................................................................................................. 

(Opdateret 23.10.2020) 

Nye Corona-restriktioner på vej

Kulturministeriet vil udsende nye retningslinjerne i forhold til Regeringens udmeldinger. 
Her er kort info og de retningslinjer, der er på vej

...................................................................................................................

(Opdateret 09.10.2020)

Læsevenlige retningslinjer 

Kulturministeriet redigerer løbende retningslinjer for idræts- og foreningslivet for at begrænse smitten. Her er de nyeste retningslinjer, som også er i en mere læsevenlig udgave.

Link til retningslinjer for indendørs idræts for foreningsliv  

Link til retningslinjer for udendørs idræt- og foreningsliv 

Link til retningslinjer for afholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år 

...............................................................................................................................................

(Opdateret 21.09.2020)

Nye restriktioner for at begrænse smitten

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50. Læs mere på DGIs hjemmeside om de nye restriktioner

DIF oplyser ligeledes om de nye retningslinjer

.......................................................................................................................................................

(Opdateret 1. september 2020)

Støtte til kultur- og fritidsområdet

Ny aftale om støtte til kultur- og fritidsområdet i forbindelse med genåbning af Danmark.

Regeringen og aftalepartierne har den 28.08.20 vedtaget en politisk aftale vedr. genåbning af Danmark. Særligt aftalens pkt. 2, 4,5 og 6 er relevante for kultur- og fritidsområdet.

Aftalen indeholder bl.a.:

 • Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i
  forbindelse med genåbningen af Danmark. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger inden for
  kulturområdet mv, kulturinstitutioner og -organisationer, der laver aktiviteter for dagtilbud og folkeskoler, samt multiarenaer og
  folkeoplysende foreninger. Ansøgere skal have en årlig omsætning på min. 1 mio. kr. Der kan max støttes med 6 mio. kr. i perioden fra
  den 1. september – 31. oktober, og puljen vil kunne søges løbende.

  Der er endnu ikke offentliggjort detaljer omkring ansøgningsproces mv., og det er pt. uklart, i hvilket omfang de kommunale institutioner kan søge puljen. KL forventer at få svar på dette ved et informationsmøde senere i dag (mandag 31. august 2020).
 • 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI,
  Firmaidrætten og DUF. Midlerne er målrettet breddeorienterede ansøgninger inden for såvel idræt som amatørkultur.

 • Flere kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører,
  kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for
  selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til
  særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også. Der er mulighed for at forlænge ordningerne frem til 31. december.

 • Mulighed for kompensation til underleverandører på store begivenheder, hvor arrangøren er en kommune.
  Som led i aftalen involveres sektorpartnerskaberne på kultur- og fritidsområdet i yderligere drøftelse af genåbning af de kultur- og
  fritidsinstitutioner og aktiviteter, der er særligt ramte af situationen, herunder siddende og stående kulturoplevelser samt idræts- og foreningsliv. KL indgår i disse drøftelser.

  Se yderligere informationer om genåbning, hjælpepakker mv. på Kulturministeriets hjemmeside.

................................................................................................................................................................................................

(Opdateret 12.08.2020) 

Sådan håndterer jeres forening en positiv coronatest

Hvis et medlem af jeres forening bliver testet positiv for Corona, er der en række forhold I som forening skal forholde jer til. Læs DGI's anbefalinger

..............................................................................................................................................

(Opdateret 10. august 2020)

Opdaterede retningslinjer 

Kulturministeriet har pr. 8. august 2020 opdateret retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv. 

Kulturministeriet opdaterede retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

.....................................................................................................................................................

(Opdateret 8. juni 2020)

Genåbningens fase 3

Fra d. 8. juni 2020 er fase 3 af genåbningen trådt i kraft. Dette betyder, at de kommunale lokaler og selvejende haller igen kan åbne for foreningsaktiviteter.

Kulturministeriet har lavet en række retningslinjer for genåbningen med vigtige forhold, som skal efterleves. følgende retningslinjer er opdateret 10. juni. 2020

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv 
Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv
Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer
Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier

DGI, DIF og Firmaidrætten har også udarbejdet gode råd og vejledninger, som I som forening bør orientere jer i.

DGI har også samlet anbefalinger til de enkelte idrætter, hvor du kan se hvordan din forening kommer bedst muligt i gang med den forsigtige opstart af idrætslivet.

.....................................................................................

(Opdateret 29. maj 2020) 

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og folkeoplysende kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for de indendørs folkeoplysende aktiviteter, som har fået lov at åbne. Det er retningslinjer for, hvordan genåbningen af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter og lokaler, der anvendes af musik- og kulturskoler m.v., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse.

Retningslinjerne omfatter ikke idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.

Læs retningslinjerne HER

................................................................................................................................................

(Opdateret 25. maj 2020) 

Ansøgningspuljer til sårbare børn og unge 
Udmøntning af hjælp til sårbare børn og unge er på plads og giver blandt andet udvalgte frivillige organisationer 10 millioner kr. Listen kan læses her

Derud over er der afsat 60 millioner kroner til en ansøgningspulje til kommuner og civilsamfundsaktører/frivillige organisationer, som skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller: Kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til henholdsvis sommerskole, kultur- og idrætsaktiviteter eller turboforløb, lektiecafe mv. Det er et krav, at mindst to kommuner og mindst en civilsamfundsaktør, som for eksempel en frivillig organisation, der er vant til at arbejde med området, skal gå sammen om ansøgningen.

...............................................................................................................................

(Opdateret 20. maj 2020)

Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs

Gribskov kommune opfordrer ALLE foreninger til at orientere sig grundigt i retningslinjer for genåbningen. 

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening og alle ansvarlige trænere og med-trænere tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Her er et udvalg af retningslinjer:

• Efterleve afstands-krav
• Plakater og opslag med retningslinjer skal være synlige
• Vådservietter og/eller håndsprit skal være tilgængelig
• Deltagerantallet skal styres og overvåges, så det ikke overskrider 10 personer i alt
• Grundig rengøring af alle fælles kontaktpunkter bl.a. bolde, håndtag m.v.
• Toiletter åbnes op, der hvor retningslinjer om hyppig rengøring overholdes
• Ingen fælles håndklæder ved håndvask
• Det anbefales, at frivillige, som er i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb med COVID-19 ikke deltager i foreningens aktiviteter.

Til alle foreninger, der træner udendørs - download plakaten og hæng den op relevante steder. 

Spejderaktiviteter 
Alle spejdergrupper kan mødes igen. Det betyder, at der kan gennemføres aktiviteter i grupperne, sommerlejre og andre sommeraktiviteter. Læs retningslinjer: Sådan kan gruppen mødes og lave spejderarbejde 

Gode råd til idrætter, som kan gennemføres udendørs
DGI har samlet gode råd og vejledning til, hvordan din forening kommer bedst mulig i gang med den forsigtige opstart af idrætslivet.
Det kan være I vil træne gymnastik eller dans udenfor, eller spille udendørs Floorball eller gennemføre atletiktræning - Læs mere om de mange muligheder her

Anvendelse og brug af udendørsarealer ved idrætsanlæg, skal koordineres og aftales med den ansvarlige lokalefordeler. 

Inspirationspakker fra DIF 
DIF har lavet indpirationspakker til foreninger med tips og konkrete værktøjer til brug under Corona krisen. Find inspirationspakker her

Sociale og kulturelle foreninger
For øvrige foreninger gælder det, at man kun må mødes udendørs max 10 personer, hvor alle retningslinjer efterleves.

Tilskud og støtte til aktiviteter  
Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, kan nu søge tilskud til aktiviteter for sårbare, udsatte og ældre under Corona-krisen. Læs mere om tilskud og støtte her

Der kan også søges tilskud, hvis en frivillig forening ønsker at støtte udsatte børn og unge f.eks. ved afholdelse af ferielejre, eller inkluderende aktiviteter for udsatte grupper.
Læs mere om tilskud til f.eks. ferielejre her 

....................................................................................................................................

(Opdateret 10. maj) 

Fodboldklubber kan åbne igen - Corona-regler skal efterleves
De kommunale fodboldbaner åbner fra d. 12. maj, og det er nu muligt at kommunens mange fodboldspillere kan begynde at spille fodbold igen.

Myndighedernes anvisninger skal dog følges nøje, og kampe, turneringer og stævner må fortsat vente. Dansk boldspilsunion har lavet en række Corona regler som er en hjælp til opstarten. Læs mere Læs mere om opstarten her

Ved yderligere information kontaktes de forskellige halansvarlige.


Information om næste fase i genåbningen opdateres løbende, samt information om lån af lokaler i forhold til skolernes brug af hallerne.

 ............................................................................................................................