<Macro: (,)>

Corona retningslinjer og hjælpepakker

(Opdateret d. 31.01.2022)

Alle restriktioner på kultur- og fritidsområdet bortfalder 

Alle  restriktioner bortfalder pr. 1. februar, og der vil dermed ikke længere gælde forbud om visse arrangementer eller andre krav om afstand, mundbind, coronapas mv. 
Der kan dog fortsat kan være situationer, hvor der er behov for at være opmærksom på smitteforebyggende tiltag – særligt i februar. Det gælder fx indendørs arrangementer, hvor mange stående personer samles. Der er ikke tale om et krav, men en anbefaling fra epidemikommissionen. Se mere her: https://sum.dk/indstillinger/2022/januar/2501-indstilling-fra-epidemikommissionen-om-kategorisering-af-covid-19-som-samfundskritisk-sygdom-samt-ophaevelse-af-restriktioner

(Opdateret d. 13.01.2022)

Genåbning af aftenskoler fra 16. januar 2022

Fra søndag den 16. januar 2022 kan alle aftenskoler og daghøjskoler åbne igen for alle aktiviteter. Det bliver med et krav om Coronapas og brug af værnemidler. 
Læs mere: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

.....................................................................................................................

(Opdateret d. 10.01.2022)

Restriktioner i forhold til Idrætsaktiviteter og aftenskoleaktiviteter

Kulturministeriet udsendte 17. december 2021 en opfordring til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv. i juleferien. Opfordringen var gældende indtil grundskolerne genåbnede 5. januar 2022.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at i og med grundskolerne er genåbnet 5. januar 2022, er opfordringen ikke længere gældende.

Aftenskoleaktiviteter er lukkede frem til og med d. 16. jan. 2022.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 

Læs mere om Aftenskolernes forhold: https://www.fof.dk/da/kbh/retningslinjer-ifm-coronavirus

.......................................................................................................................................................

(Opdateret 19.12.2021)

Restriktioner idræts- og kulturliv og aftenskoler
 
Lukning af lokaler og lokaliteter
Der indføres krav om, at spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, folkehøjskoler, zoologiske anlæg, akvarier, folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) og idrætsarrangementer med betalende tilskuere, skal holdes lukkede for offentligheden. Kravet om lukning omfatter både indendørs og udendørs faciliteter.

 
Krav om mundbind eller visir
Der indføres krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, som ikke er omfattet af krav om lukning. Det omfatter bl.a. biblioteker, arkiver, musik- og kulturskoler samt lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.

Kravet gælder alle personer på 12 år og derover.  

Svømmehal
Alle badegæster fra 12 år og opefter skal bære mundbind fra indgang til omklædningsrum. 
 
Badegæster fra 12 år og opefter skal fremvise gyldigt coronapas.
Her er link til Gribskov Svømmehal

Ikke kommunale faciliteter
Nogle foreninger og aftenskoler bruger ikke-kommunale faciliteter. Bemærk, at der her kan være strengere krav til foreninger og aftenskoler end ovenstående.

Opfordring til at aflyse foreningsaktiviteter i juleferieperioden
Endelig vil der gælde en opfordring i foreningslivet, herunder for idrætsaktiviteter i foreningsregi, om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Opfordringen gælder indtil d. 5. januar 2022.

Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af spredning af coronasmitte. 

Yderligere information 
Kulturministeriet: Information om COVID-19E 
DIF: Corona - råd og vejledning i idrætten 
DGI: Idræt og corona 
DBU: Fodboldens corona-anbefalinger 

...................................................................................................................................

 (Opdateret 17.12.2021)

Nye restriktioner

Myndighederne opfordrer til, at man ikke deltager i foreningsaktiviteter fra på søndag d. 19. dec. 2021 til og med d. 5 jan. 2022. Opfordringen kommer på baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant. 

Man vil lukke spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, forsamlingshuse, folkehøjskoler, selskabslokaler, zoologiske anlæg, akvarier samt lokaler, hvor der afvikles folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer.

De nyeste restriktioner og tiltag, der gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet kan I læse mere om på Kulturministeriets hjemmeside. 

Kulturministeriets hjemmeside

.............................................................................................................................................................................................................

(Opdateret 30.11.2021)

Kulturministeriet har udarbejdet nedenstående anbefalinger: 

Anbefalinger til smitteforebyggende tiltag i forbindelse med foreningsaktiviteter:

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

 • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Læs mere i nyheden på Kulturministeriets hjemmeside her.   

Opfordringerne er tiltænkt som vejledning til, hvordan aktiviteterne kan gennemføres med øget fokus på smitteforebyggelse. Det skal derfor understreges, at det ikke er opfordringer til aflysninger af aktiviteterne. Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. skal desuden forstås som overordnede og generelle opfordringer med mulighed for lokal tilpasning. Det er derfor op til den enkelte forening, branche mv. at oversætte opfordringerne, så de passer til virkeligheden i de enkelte aktiviteter. På den baggrund fastlægger Kulturministeriet ikke yderligere og mere konkret fortolkning af opfordringerne”.

......................................................................................................................................................................................................

(Opdateret 12.11.2021)

På Kulturministeriets hjemmeside skriver de, at der er følgende restriktioner og tiltag på kultur-, idræts- og foreningsområdet. 

CORONAPAS
Der er krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet.

Kravet gælder ved følgende arrangementer med flere end 200 tilskuere, publikummer, kursister og lignende indendørs og flere end 2.000 tilskuere, publikummer, kursister og lignende udendørs:

Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer.
Betalende tilskuere ved idrætsarrangementer.
Folkeoplysningsaktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
Kravet gælder i følgende lokaler og lokaliteter (udendørs) med flere end 200 besøgende indendørs på samme tid eller 2.000 besøgende udendørs på samme tid:

Museer, kunsthaller og lignende.
Zoologiske anlæg og akvarier.
Svømmehaller.
Kravet gælder desuden på en række andre områder, herunder indendørs serveringssteder uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om kravet om coronapas. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.
Den myndighedsfælles vejledning om covid-19 rettet mod borgere kan desuden findes på https://coronasmitte.dk/.

(Opdateret 13.09.2021)

Ingen Corona-restriktioner i idræts- og foreningslivet

Fra d. 10. sep. er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom. Vi kan nu alle igen nyde idræt- og foreningslivet helt som normalt.
Gældende fra onsdag 1. september er der ikke længere særlige corona-restriktioner i idræts- og foreningslivet. Også kravet om stikprøvekontrol af coronapas i foreningsfitness er bortfaldet.

De retningslinjer, der tidligere har været gældende for idræt, erstattes i stedet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om smitteforebyggende adfærd i samfundet lav til link med følgende:
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

(Opdateret 02.08.2021)

Retningslinjer for idræts- og foreningsliv 

Læs de seneste retningslinjer for idræts- og foreningsliv på Kulturministeriets hjemmeside. 

Oversigt over retningslinjer for kultur- og fritidsområdet

De gældende retningslinjer finder I her. 

....................................................................................................................................................................

(Opdateret 30.06.2021)
Ændringer i regler for personer der er undtaget for test 

 • Der indføres et krav om, at man skal kunne dokumentere, hvis man er undtaget fra krav om test og krav om coronopas. Læs mere her https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas
 • Gyldigheden af PCR-test udvides til at gælde i 96 timer. Det er således en ændring fra de nuværende 72 timer.
 • Derudover er et flertal i Folketinget enige om, at den nedre aldersgrænse for, hvornår man er undtaget kravet om coronapas/test, skal ændres, så den nuværende undtagelse for børn og unge under 15 år hæves til 16 år.
  Ændringerne træder i kraft den 1. juli.
 • Borgere, der er undtaget af krav om test og coronapas, skal fremvise dokumentation herfor pr. 1. juli, på alle steder hvor der for nu stilles krav om test og coronapas. Dokumentationen udleveres på kommunernes borgerservicecenter og kan indhentes fra d. 25. juni.
  Læs evt. mere her om de ændrede regler.

(Opdateret 30.06.2021)
Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter 
Læs mere om "Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter" og om "Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter uden TC". 

(Opdateret 30.06.2021)
Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter 


Retningslinjer for sommerens genåbning 

Fra fredag den 11. juni gælder følgende (kilde:www.DGI.dk & www.coronasmitte.dk):

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer (fra 1. juli hæves det til 250 personer). Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Mundbind udfases fra mandag 14. juni alle steder, på nær den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned.

Regler for coronapas ved indendørs idræt:

 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.

 Udendørs idræt:

 • Fredag 11. juni ophæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræt.

Sommerferieaktiviteter:

Der gælder særlige retningslinjer for sommeraktiviteter med eller uden overnatning, med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Dvs. for alle aktiviteter med færre deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud, gælder de almindelige retningslinjer for udendørs og indendørs idræt.

For sommeraktiviteter med flere deltagere end forsamlingsforbuddet, er der en række anbefalinger omkring organisering af aktiviteter og enkelte retningslinjer og krav:

Disse krav er:

 • Krav om gyldigt coronapas gælder fra 15 år og op, for alle inkl. træner/ledere og frivillige.
 • Der skal være gyldigt coronapas i hele perioden, man deltager i aktiviteten/campen/lejren. Dvs. på en 5 dages camp, skal der laves en coronatest undervejs for dem, der ikke har vaccinations- eller immunitetspas.
 • Kontrol af coronapas kan ske ved daglige stikprøver.

Hold dig opdateret på Kulturministeriets hjemmeside, hvor retningslinjer løbende opdateres. 

..................................................................................................................

(Opdateret 16.06.2021)

Coronapas og sommerferieaktiviteter 

Kulturministeriet har den 14. juni 2021 udsendt retningslinjer for sommerferieaktiviteter.
Der er indført krav om coronapas i forbindelse med sommeraktiviteter, der foregår indendørs med flere deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Det bemærkes, at coronapas skal gælde for hele perioden for de pågældende lejre, stævner mv. Baggrunden for at indføre krav om coronapas skal ses i lyset af, at børn og unge i ferieperioden ikke testes.

Retningslinjer for sommeraktiviteter kan læses på kulturministeriets hjemmeside. 

.........................................................................................................................................

(Opdateret 07.06.2021)

Stor sommerpakke til kulturlivet 

Der er vedtaget en stor sommerpakke til kultur- og foreningslivet. Læs mere om nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside. 

Sommerpakken er endnu ikke åbne, men hold øje på Kulturministeriets hjemmeside. Her finder du også pulje til kulturelle aktiviteter der er åben og kan søges. 

Link til Kulturministeriet  

..........................................................................................................................................

(Opdateret 10..05.2021)

5 puljer til foreningslivet

Der er nu åbnet op for 5 puljer, som kan søges af foreninger. Formålet med puljerne er at genstarte kultur- og foreningslivet. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside .........................................................................................................................................

(Opdateret 19.05.2021)

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas for personer over 18 år. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.

Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside 

........................................................................................................................................

(Opdateret 04.05.2021)

Nye områder åbner på torsdag d. 6. maj 2021

Fra på torsdag åbner den Indendørs idræt og fitnesscentre for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas.

Coronapasset er din dokumentation for, at du ikke er smittet med COVID-19. Er du over 18 år, skal du for at deltage i indendørs idrætsaktiviteter fremvise dokumentation for, at du enten er vaccineret, testet negativ eller tidligere smittet. Du skal også fremvise gyldigt ID.

Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer den 6. maj 2021.

For børn og unge under 18 år gælder der:

Der er muligt at holde åbent for indendørs idrætsaktiviteter, indendørs foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
Der må uanset muligheden for at holde åbent for indendørs foreningsliv, musikog kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet for børn og unge under 18 år ikke holdes åbent for indendørs sangaktiviteter.

For personer fra 18 år til voksne under 70 år  

Der er muligt at holde åbent for indendørs idrætsaktiviteter for personer på 18 år og derover. For personer over 18 år og under 70 år må der dog ikke holdes åbent for kontaktsport, f.eks. håndbold, kampsport og pardans.

Læs mere og hold dig opdateret på Kulturministeriets hjemmeside 

 
.............................................................................................................................

(Opdateret 19.04.2021)

Genåbning på kultur- og fritidsområdet pr. 21. april 

Det følger af rammeaftalen og af udvidelsen af rammeaftalen at:

 • Der fra 21. april vil være et indendørs forsamlingsforbud på 25 personer og et udendørs forsamlingsforbud på 50 personer
 • Museer, inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker åbner med coronapas
 • Indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år åbner uden coronapas. Dette omfatter alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer.
  Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.
 • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år genåbner med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside, hvor de løbende opdaterer retningslinjer

.................................................................................................................................................

(Opdateret 23.03.2021)

Nyt om genåbningen 

 

21. april åbnes der for indendørs idræt i sportsklubber og andet organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det vil ikke kræve coronapas.

Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

6. maj åbnes der for indendørs idræt - herunder fitnesscentre - for voksne over 18 år. Det vil dog kræve, at man fremviser gyldigt coronapas.

Hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Hold jer orienteret på kulturministeriets side om opdaterede retningslinjer

..........................................................................................................................

(Opdateret 19.03.2021)

Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer 

Fra 22. marts hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer. Samtidig hæves det generelle forsamlingsforbud til 10 personer udendørs.

Hold dig også orienteret på DGI's hjemmeside

Gældende retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Spørgsmål og svar vedr. gældende retningslinjer generelt

 .....................................................................................................................................

(Opdateret 05.03.2021) 

Er det tilladt at afholde en generalforsamling?

Nej til indendørs generalforsamlinger

Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves, - idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det er desuden som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Ja til udendørs generalforsamlinger

Det er muligt at afholde generalforsamling med op til 25 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.

En generalforsamling er at betragte som en foreningsaktivitet.

Ja til virtuel generalforsamlinger

Såfremt det ikke fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling skal afholdes med fysisk fremmøde, er der ikke noget til hinder for, at en generalforsamling kan afholdes virtuelt.
Find inspiration til, hvordan I kan afholde virtuel generalforsamling på Center for Frivilligt Socialt arbejde

Link til kulturministeriets Q&A, læs om generalforsamling (side 18)

......................................................................................................................................... 

(Opdateret 01.03.2021) 

Udendørs idræt kan gennemføres med max 25 personer

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.  

 • Udendørs idræts- og  foreningsaktiviteter kan foregå i flere grupper på samme bane, så længe hver gruppe er effektivt adskilt, før, under og efter aktiviteten, samt at der udelukkende vil være adgang indendørslokaler som toiletter og redskabsrum. 

 • Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.
  - betegnelsen ”kulturinstitutioner” i dette tilfælde dækker over kunst- og kulturforeninger, kulturinstitutioners venneforeninger, samt kulturinstitutioner, der ønsker at arrangere idrætsaktiviteter. Musik- og kulturskoler er ikke omfattet.

 • Såfremt idræts- og foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ønsker at lave udendørs aktiviteter, er dette en mulighed, hvis de overholder de gældende restriktioner, og hvis lokale forhold tillader dette.

Læse mere på Kulturministeriets hjemmeside, her ligger en Q&A, der løbende udvides.

HUSK alle udendørs idrætsaktiviteter skal koordineres med den lokale halfordeler – så vi sikre at retningslinjer overholdes. Find jeres halfordeler her

.........................................................................................................................................

(Opdateret 26.02.2021)

Koordinering af brug af udendørs arealer

Når de udendørs idrætsfaciliteter åbner op i næste uge, er det vigtigt at alle foreninger koordinerer aktiviteter med den lokale areal/lokalefordeler, så alle retningslinjer overholdes. Her er kontakt informationer til jeres lokalefordeler
Vi afventer stadig Kulturministeriet detaljerede retningslinjer – og kan ikke åbne op før vi har dem.

.........................................................................................................................................

(Opdateret 25.02.2021)

Åbning på idrætsområdet 

1.marts ændres restriktionerne for idrætten, der nu kan begynde at træne udendørs i grupper af 25. Vi afventer de detaljerede retningslinjer og er i dialog med hallerne. Vi melder løbende ud når vi får nyt fra Kulturministeriet.

I kan også holde jer opdateret på:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen.

.........................................................................................................................................

(Opdateret 08.02.2021)

Restriktioner forlænges 

Som I alle nok er bekendt med, er de skærpede tiltag og restriktioner forlænget til og med den 28. februar 2021. Det betyder, at følgende restriktioner og anbefalinger fortsat gælder i alle landets kommuner på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

.........................................................................................................................................

(Opdateret 24.01.2021)

Hjælp til folkehøjskoler og folkeoplysning

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at udvide den økonomiske hjælp til folkehøjskolerne. Samtidig er partierne enige om, hvordan hjælpen til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet skal fungere i den kommende tid. 

Folkeoplysningen, folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet, skal også hjælpes under nedlukningen. Folkeoplysningen kan få kompensation for 90 % af deres tabte deltagerbetaling. Der er i januar og februar afsat 40. mio. kr. til puljen. 

Læs mere om hjælp til folkehøjskoler

 

Læs mere om hjælp til folkeoplysningsområdet 

.........................................................................................................................

(Opdateret 13.01.2021)

Ingen afholdelse af fysiske generalforsamlinger 

Generalforsamlinger kan i praksis ikke foregå fysisk i januar og februar 2021 efter at forsamlingsreglen fra d. 6 januar er sænket til max. 5. personer.

Du kan læse mere om forsamlingsforbuddet og generalforsamlinger på DGIs hjemmeside 

.....................................................................................................................................

(Opdateret 07.01.2021)

COVID-19: Retningslinjer for idræt- og foreningsliv
Den 5. januar meldte regeringen ud på pressemøde at forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer – gældende fra den 6. januar, og foreløbig til og med den 17. januar 2021.

Udendørsaktiviteter
I har fortsat mulighed for at dyrke udendørsaktiviteter såfremt myndighedernes retningslinjer, herunder det sænkede forsamlingsforbud, overholdes.

Det sænkede forsamlingsforbud betyder, at der maksimum må være 5 personer samlet i hver aktivitetsgruppe, inkl. træner og instruktører. Der kan fortsat trænes flere grupper på samme udendørsområde, men kun så længe, det sikres, at hver gruppe holdes effektivt adskilt fra hinanden, f.eks. ved afmærkning, markering af felter eller lignende. En træner må kun indgå i én gruppe, selvom flere grupper træner på samme område.

Indendørs foreningsaktiviteter
Der er fortsat lukket ned for indedørsidræt og øvrige indendørs foreningsaktiviteter – foreløbigt til og med den 17. januar.

Læs Kulturministeriets uddybende kommentarer på retningslinjerne 

............................................................................................

(Opdateret 04.01.2021)

Restriktioner forlænges 

Forlængelsen af de nuværende restriktioner betyder bl.a., at al indendørs foreningsidræt fortsat holdes lukkes – foreløbig frem til den 17. januar. Udendørs idræt kan gennemføres, hvis man overholder de gældende retningslinjer – herunder forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside 

DIF og DGI's Corona-hjælpepulje kan søges igen 

Ny ansøgningsrunde til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje løber fra den mandag d. 14. december 2020 kl. 12 og frem til fredag den 22. januar 2021 kl. 12.00.

Læs mere om puljen på DIF's hjemmeside. 

..................................................................................................................

(Opdateret 22.12.2020)

Ny puljeåbning i det nye år 
I december er der indgået en ny politisk aftale, som bl.a. handler om en ny foreningspulje. Alle foreninger vil i begyndelsen af det nye år få direkte besked om puljeåbningen via CentraltForeningsRegister (CFR). Læs mere om puljens retningslinjer og hvordan man søger på adressen www.dif.dk/stotte

Det er endnu ikke klarlagt, hvordan denne pulje udmøntes, så hold godt øje med nyheder fra DGI og DIF: 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/114122020_coronapulje

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

...............................................................................................................

(Opdateret 14.12.2020)

Folketinget sikrer økonomisk hjælp til idræts- og foreningslivet

Idræts- og fritidsfaciliteter igen kan søge lønkompensation og kompensation for faste udgifter. 

Lønkompensationen kan søges indtil 3. januar 2021.

Her kan du læse mere om aftalen og kompentationsmulighederne. 

(Opdateret 07.12.2020)

Hel nedlukning af indendørs idræt fra 9. dec. 2020

Med regeringens udmelding 7. december 2020 er der indført nye restriktioner som gælder i Gribskov kommune. Kulturministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside med retningslinjer.

Al indendørs idræt skal lukke ned fra onsdag d. 9. december. 

Ved udendørs idræt gælder forsamlingsforbuddet på max 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

I kan holde jer opdaterede på deres side. 

........................................................................................................

(Opdateret 03.12.2020) 

Kompensation til aftenskoler og folkeuniversiteter

Aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter kan nu søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter i perioden fra den 26. oktober til 31. december. Ansøgningerne skal være inde senest den 11. december.

Læs mere på kulturministeriets hjemmeside

............................................................................................

(Opdateret 25.11.2020) 

Begræns smitte

Smitten med Corona stiger i Nordsjælland. Også i Gribskov Kommune oplever vi et relativt stort antal smittede, særligt blandt de 10-19 årige. 
Sundhedsstyrelsen har lavet forskelligt materiale, som kan bruges. Blandt andet disse korte film:

Filmspot til de unge:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vi-kan-godt-ungefilm

og film til alle målgrupper:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vi-kan-godt-film

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film---Ikke-ses-med-for-mange

 ...........................................................................................................................................

(Opdateret 24.11.2020)

Ansøgningsrunden vedr. aktivitetspulje for kulturaktiviteter er åben frem til 7. dec. 

Læs mere om aktivitetspuljen på kulturministeriets hjemmeside

...........................................................................................................................

(Opdateret 17.11.2020)

Ændring forståelsen af sektioneringsbegrebet

Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.

Læs mere her i kulturministeriets retningslinjer 

..........................................................................................................................................

 

(Opdateret 29.10.2020)

Retningslinjer for kulturlivet under Covid19

Kulturministeriets retningslinjer for kulturområdet opdateret 29.10.2020

Find mere detaljerede retningslinjer for kulturinstutioner og idrætsliv her

Nye retningslinjer for idræts- og fritidsfaciliteter  

Regeringen har indført nye og skærpede restriktioner fra den 26. oktober. De indebærer bl.a. et krav om mundbind (fra den 29. oktober) og et forbud mod at samles mere end 10 personer ad gangen. Men hvad betyder det i praksis for landets idræts- og fritidsfaciliteter? 

Læs de nye retningslinjer her

Kulturministeriet vil snarest melde de nyeste retningslinjer ud. 

................................................................................................................................. 

(Opdateret 23.10.2020) 

Nye Corona-restriktioner på vej

Kulturministeriet vil udsende nye retningslinjerne i forhold til Regeringens udmeldinger. 
Her er kort info og de retningslinjer, der er på vej

...................................................................................................................

(Opdateret 09.10.2020)

Læsevenlige retningslinjer 

Kulturministeriet redigerer løbende retningslinjer for idræts- og foreningslivet for at begrænse smitten. Her er de nyeste retningslinjer, som også er i en mere læsevenlig udgave.

Link til retningslinjer for indendørs idræts for foreningsliv  

Link til retningslinjer for udendørs idræt- og foreningsliv 

Link til retningslinjer for afholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år 

...............................................................................................................................................

(Opdateret 21.09.2020)

Nye restriktioner for at begrænse smitten

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50. Læs mere på DGIs hjemmeside om de nye restriktioner

DIF oplyser ligeledes om de nye retningslinjer

.......................................................................................................................................................

(Opdateret 1. september 2020)

Støtte til kultur- og fritidsområdet

Ny aftale om støtte til kultur- og fritidsområdet i forbindelse med genåbning af Danmark.

Regeringen og aftalepartierne har den 28.08.20 vedtaget en politisk aftale vedr. genåbning af Danmark. Særligt aftalens pkt. 2, 4,5 og 6 er relevante for kultur- og fritidsområdet.

Aftalen indeholder bl.a.:

 • Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i
  forbindelse med genåbningen af Danmark. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger inden for
  kulturområdet mv, kulturinstitutioner og -organisationer, der laver aktiviteter for dagtilbud og folkeskoler, samt multiarenaer og
  folkeoplysende foreninger. Ansøgere skal have en årlig omsætning på min. 1 mio. kr. Der kan max støttes med 6 mio. kr. i perioden fra
  den 1. september – 31. oktober, og puljen vil kunne søges løbende.

  Der er endnu ikke offentliggjort detaljer omkring ansøgningsproces mv., og det er pt. uklart, i hvilket omfang de kommunale institutioner kan søge puljen. KL forventer at få svar på dette ved et informationsmøde senere i dag (mandag 31. august 2020).
 • 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI,
  Firmaidrætten og DUF. Midlerne er målrettet breddeorienterede ansøgninger inden for såvel idræt som amatørkultur.

 • Flere kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører,
  kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for
  selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til
  særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også. Der er mulighed for at forlænge ordningerne frem til 31. december.

 • Mulighed for kompensation til underleverandører på store begivenheder, hvor arrangøren er en kommune.
  Som led i aftalen involveres sektorpartnerskaberne på kultur- og fritidsområdet i yderligere drøftelse af genåbning af de kultur- og
  fritidsinstitutioner og aktiviteter, der er særligt ramte af situationen, herunder siddende og stående kulturoplevelser samt idræts- og foreningsliv. KL indgår i disse drøftelser.

  Se yderligere informationer om genåbning, hjælpepakker mv. på Kulturministeriets hjemmeside.

................................................................................................................................................................................................

(Opdateret 12.08.2020) 

Sådan håndterer jeres forening en positiv coronatest

Hvis et medlem af jeres forening bliver testet positiv for Corona, er der en række forhold I som forening skal forholde jer til. Læs DGI's anbefalinger

..............................................................................................................................................

(Opdateret 10. august 2020)

Opdaterede retningslinjer 

Kulturministeriet har pr. 8. august 2020 opdateret retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv. 

Kulturministeriet opdaterede retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

.....................................................................................................................................................

(Opdateret 8. juni 2020)

Genåbningens fase 3

Fra d. 8. juni 2020 er fase 3 af genåbningen trådt i kraft. Dette betyder, at de kommunale lokaler og selvejende haller igen kan åbne for foreningsaktiviteter.

Kulturministeriet har lavet en række retningslinjer for genåbningen med vigtige forhold, som skal efterleves. følgende retningslinjer er opdateret 10. juni. 2020

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv 
Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv
Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer
Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier

DGI, DIF og Firmaidrætten har også udarbejdet gode råd og vejledninger, som I som forening bør orientere jer i.

DGI har også samlet anbefalinger til de enkelte idrætter, hvor du kan se hvordan din forening kommer bedst muligt i gang med den forsigtige opstart af idrætslivet.

.....................................................................................

(Opdateret 29. maj 2020) 

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og folkeoplysende kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for de indendørs folkeoplysende aktiviteter, som har fået lov at åbne. Det er retningslinjer for, hvordan genåbningen af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter og lokaler, der anvendes af musik- og kulturskoler m.v., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse.

Retningslinjerne omfatter ikke idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.

Læs retningslinjerne HER

................................................................................................................................................

(Opdateret 25. maj 2020) 

Ansøgningspuljer til sårbare børn og unge 
Udmøntning af hjælp til sårbare børn og unge er på plads og giver blandt andet udvalgte frivillige organisationer 10 millioner kr. Listen kan læses her

Derud over er der afsat 60 millioner kroner til en ansøgningspulje til kommuner og civilsamfundsaktører/frivillige organisationer, som skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller: Kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til henholdsvis sommerskole, kultur- og idrætsaktiviteter eller turboforløb, lektiecafe mv. Det er et krav, at mindst to kommuner og mindst en civilsamfundsaktør, som for eksempel en frivillig organisation, der er vant til at arbejde med området, skal gå sammen om ansøgningen.

...............................................................................................................................

(Opdateret 20. maj 2020)

Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs

Gribskov kommune opfordrer ALLE foreninger til at orientere sig grundigt i retningslinjer for genåbningen. 

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening og alle ansvarlige trænere og med-trænere tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Her er et udvalg af retningslinjer:

• Efterleve afstands-krav
• Plakater og opslag med retningslinjer skal være synlige
• Vådservietter og/eller håndsprit skal være tilgængelig
• Deltagerantallet skal styres og overvåges, så det ikke overskrider 10 personer i alt
• Grundig rengøring af alle fælles kontaktpunkter bl.a. bolde, håndtag m.v.
• Toiletter åbnes op, der hvor retningslinjer om hyppig rengøring overholdes
• Ingen fælles håndklæder ved håndvask
• Det anbefales, at frivillige, som er i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb med COVID-19 ikke deltager i foreningens aktiviteter.

Til alle foreninger, der træner udendørs - download plakaten og hæng den op relevante steder. 

Spejderaktiviteter 
Alle spejdergrupper kan mødes igen. Det betyder, at der kan gennemføres aktiviteter i grupperne, sommerlejre og andre sommeraktiviteter. Læs retningslinjer: Sådan kan gruppen mødes og lave spejderarbejde 

Gode råd til idrætter, som kan gennemføres udendørs
DGI har samlet gode råd og vejledning til, hvordan din forening kommer bedst mulig i gang med den forsigtige opstart af idrætslivet.
Det kan være I vil træne gymnastik eller dans udenfor, eller spille udendørs Floorball eller gennemføre atletiktræning - Læs mere om de mange muligheder her

Anvendelse og brug af udendørsarealer ved idrætsanlæg, skal koordineres og aftales med den ansvarlige lokalefordeler. 

Inspirationspakker fra DIF 
DIF har lavet indpirationspakker til foreninger med tips og konkrete værktøjer til brug under Corona krisen. Find inspirationspakker her

Sociale og kulturelle foreninger
For øvrige foreninger gælder det, at man kun må mødes udendørs max 10 personer, hvor alle retningslinjer efterleves.

Tilskud og støtte til aktiviteter  
Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, kan nu søge tilskud til aktiviteter for sårbare, udsatte og ældre under Corona-krisen. Læs mere om tilskud og støtte her

Der kan også søges tilskud, hvis en frivillig forening ønsker at støtte udsatte børn og unge f.eks. ved afholdelse af ferielejre, eller inkluderende aktiviteter for udsatte grupper.
Læs mere om tilskud til f.eks. ferielejre her 

....................................................................................................................................

(Opdateret 10. maj) 

Fodboldklubber kan åbne igen - Corona-regler skal efterleves
De kommunale fodboldbaner åbner fra d. 12. maj, og det er nu muligt at kommunens mange fodboldspillere kan begynde at spille fodbold igen.

Myndighedernes anvisninger skal dog følges nøje, og kampe, turneringer og stævner må fortsat vente. Dansk boldspilsunion har lavet en række Corona regler som er en hjælp til opstarten. Læs mere Læs mere om opstarten her

Ved yderligere information kontaktes de forskellige halansvarlige.


Information om næste fase i genåbningen opdateres løbende, samt information om lån af lokaler i forhold til skolernes brug af hallerne.

 ............................................................................................................................