<Macro: (,)>

Ansøgningsskema til pulje målrettet borgere, der er flygtet eller fordrevne

Formålet med puljen er at støtte foreninger og andre fritidsaktører, der ønsker at initiere tiltag målrettet inkluderingen af borgere, der flygtninge eller fordrevne i fritidslivet.
Ansøgningsskemaet udfyldes af foreningen og der gives tilskud på op til 5.000 kr. per forening / fritidsaktør til ekstra aktiviteter som sommerlejre og lignende, dog ikke til lønudgifter.


Beskriv aktivitet og målgruppe