<Macro: (,)>

Læs om Kulturpas, Idrætspas og Fripas

Kulturpas til børn og unge
Der er etableret en pulje, som hører til under Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Puljen er for godkendte folkeoplysende kulturelle foreninger, Kulturskole og Kulturinstitutioner herunder børne- og ungeforeninger, som er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Fx. Spejder-foreninger, Kulturskole, Kulturinstitutioner, Byorkester og lignende.
Puljens formål er at støtte børn og unge, der ønsker at gå til aktiviteter i foreningsregi (ikke idræt), men hvor forældrene ikke har råd til det.
Det er foreningerne, der skal søge om Kulturpas. Administrationen sørger for udbetaling, som foregår direkte til pågældende forening via CVR-nr. og NEMkonto. Aftalen mellem forening og Administrationen er fortrolig. 

Læs om retningslinjer for Kulturpas her

Ansøg om Kulturpas her

Idrætspas til børn og unge
Idrætsforeninger kan ansøge om støtte til kontingentfritagelse til børn, som af en bestemt årsag i familien ikke har ressourcer for at give barnet/den unge mulighed for at gå til idræt i en forening. Forældre skal rette henvendelse til idrætsforeningen.
Støtten kan f.eks. være kontingentfritagelse eller/og rekvisitter (eksempelvis fodboldstøvler, patroner, ketcher m.v.)
Beløbet er max. 400 kr. pr. barn/den unge til rekvisitter. Tilskuddet udgør kontingents sats – dog max. 1.000 kr. pr. barn pr. sæson. Der kan kun søges om tilskud til én idrætsgren pr. sæson pr. barn.
Ved kontingentfritagelse meddeler idrætsforeningen deres CVR-nr. til Kultur og Fritid - og udbetaling finder sted direkte til pågældende idrætsforening via Nemkonto.

Ansøg om Idrætspas her

Fripas til børn og unge
Gribskov kommune giver i 2021 mulighed for fripas til idræts- og kulturaktiviteter i ferieperioden for børn og unge op til 18 år.
Aftalen mellem forening og Kultur og Fritid er fortrolig. 
Gribskov kommune ønsker at støtte op om, at alle børn og unge får gode oplevelser i deres ferier.
Ikke alle har lige muligheder for at deltage i ferieaktiviteter og derfor har udvalget for Ældre, Social og Sundhed i Gribskov kommune afsat en pulje til at støtte ferieaktiviteter for børn og unge bosiddende i kommunen.

Hvem kan søge puljen?
Puljen er målrettet børn og unge af forældre, der ikke har økonomisk råderum til, at de kan deltage i aktiviteter i ferieperioden. Det kan fx være til fodboldskole, gymnastik camp, danse camp, ride lejr, spejderlejr eller anden organiseret ferieaktivitet. Der kan både søges støtte til endagsaktiviteter og aktiviteter, der varer flere dage. Puljen dækker resten af 2021. 
For at opnå støtte, skal aktiviteten være organiseret af en forening, organisation eller virksomhed og barnet/den unge skal være bosiddende i Gribskov kommune. Aktiviteten kan godt foregå uden for kommunen. 
Der kan max gives støtte op til kr. 2000.- pr. barn/ung. Der kan godt ansøges til flere aktiviteter, bare det samlet holder sig inden for beløbet. Ansøges der om flere aktiviteter, skal der udfyldes et ansøgningsskema pr. aktivitet.

Hvordan søger du puljen?
Hvis du ønsker at ansøge om fripas, gør du følgende:

Find ud af hvilken aktivitet barnet/den unge ønsker at deltage i. 
Kontakt arrangøren af aktiviteten og gør opmærksom på, at du ønsker at søge fripas til dit barn/den unge.
Arrangøren/foreningen udfylder ansøgningsskema (bemærk at oplysninger om barn og kontakt til forældre skal oplyses) og sender til Gribskov Kommune. Se her hvilke oplysninger arrangøren skal bruge på barnet/den unge.

Ansøg om Fripas her

Center for Erhverv Fritid og Kultur behandler ansøgningen og giver svar tilbage til arrangøren og ansøger.
Ved tilsagn udbetales beløbet til arrangørens CVR nr.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående information, så kontakt: 
Kultur-fritid@gribskov.dk