<Macro: (,)>

Kulturpas og Idrætspas til børn og unge

Kulturpas til børn og unge
Der er etableret en pulje, som hører til under Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Puljen er for godkendte folkeoplysende kulturelle foreninger, Kulturskole og Kulturinstitutioner herunder børne- og ungeforeninger, som er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Fx. Spejder-foreninger, Kulturskole, Kulturinstitutioner, Byorkester og lignende.
Puljens formål er at støtte børn og unge, der ønsker at gå til aktiviteter i foreningsregi (ikke idræt), men hvor forældrene ikke har råd til det.
Det er foreningerne, der skal søge om Kulturpas. Administrationen sørger for udbetaling, som foregår direkte til pågældende forening via CVR-nr. og NEMkonto. Aftalen mellem forening og Administrationen er fortrolig. Læs om retningslinjer for Kulturpas her - Ansøg om Kulturpas her

Idrætspas til børn og unge
Idrætsforeninger kan ansøge om støtte til kontingentfritagelse til børn, som af en bestemt årsag i familien ikke har ressourcer for at give barnet/den unge mulighed for at gå til idræt i en forening. Forældre skal rette henvendelse til idrætsforeningen.
Støtten kan f.eks. være kontingentfritagelse eller/og rekvisitter (eksempelvis fodboldstøvler, patroner, ketcher m.v.)
Beløbet er max. 400 kr. pr. barn/den unge til rekvisitter. Tilskuddet udgør kontingents sats – dog max. 1.000 kr. pr. barn pr. sæson. Der kan kun søges om tilskud til én idrætsgren pr. sæson pr. barn. Ved kontingentfritagelse meddeler idrætsforeningen deres CVR-nr. til Kultur og Fritid - og udbetaling finder sted direkte til pågældende idrætsforening via Nemkonto. 
OBS. 25/11-22: Det er desværre ikke muligt at søge om Idrætspas for resten af 2022.