<Macro: (,)>

Sommerferieaktiviteter 2023

Hvert år udarbejder Gribskov Kommune et katalog over sommeraktiviteter for børn og unge, og det er gratis for foreninger at komme med i kataloget. Sommerferiekataloget vil blive tilgængeligt som et pdf-dokument og vil blive synliggjort på kommunens hjemmeside gribskov.dk, her på foreningsportalen aktivgribskov.dk, kommunens Facebook, Aula osv.

Da budgettet for sommerferiekataloget i år er reduceret, er det på nuværende tidspunkt uvist, om det bliver trykt i fysiske eksemplarer. Vi arbejder pt. på at finde en løsning, så det forhåbentligt kan blive omdelt i fysisk form på alle folke- og privatskoler i kommunen.
Kataloget forventes at være klar i starten af maj.

Vil jeres forening være med i kataloget?
For at komme med i kataloget, skal aktiviteterne foregå i perioden 1. juni til 1. september 2023. Aktiviteterne skal være åbne for alle kommunens børn og unge og evt. turister. For at tilmelde aktiviteterne, bedes I klikke på nedenstående link og udfylde formularen på siden:

Indtast din aktivitet her - klik på linket

Ved tilmeldingen kan du uploade billeder. Det skal som minimum være billeder af høj opløsning, som kan anvendes i kataloget, og der skal være givet samtykke hvis der er personer på billederne og gældende GDPR-regler skal være overholdt.

Har du spørgsmål så kontakt:
Mette Jännes Larsen på mjlar@gribskov.dk
mobil: 7249 6545

Sidste frist for at registrere aktiviteterne er den 31. marts 2023.