<Macro: (,)>

Søg tilskud til jeres forening

Der er forskellige tilskudsmuligheder for foreninger og frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune.

 

Frivilligt socialt arbejde §18

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18: 
Læs retningslinjer på gribskov.dk

 

Tilskud til Folkeoplysende foreninger:

Aktivitetstilskud 
Til børn og unge under 25 år.
Retningslinjer for aktivitetstilskud

Lokaletilskud
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Retningslinjer for Lokaletilskud

Materialepuljen. 
Til anskaffelse af rekvisitter, materiel & materialer.
Retningslinjer for Materialepuljen
Ansøg om Materialetilskud

Kulturrådets Børne- og ungepulje
Målrettet aktiviteter til børn & unge.
Tilskudsregler Børne- og Ungepuljen


Ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter 
Download og udfyld, sendes til kultur-fritid@gribskov.dk
(kræver program, der kan læse regneark)


Tilskudsregler for Børne- og Unge-uddannelsespulje
Der kan søges tilskud til kulturelle børne- og ungeforeninger, der deltager i et uddannelsesforløb med kursister i alderen 12-25 år.
Tilskudsregler for børne- og unge uddannelsespulje

Tilskud til voksenundervisning
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer.
Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Fritidspas til børn og unge
Får en forening henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for Fritidspas for børn og unge. 
Det foregår via foreningen og tilskuddet går til den pågældende forening.
Vil du vide mere, så kontakt Kultur & Fritid på kultur-fritid@gribskov.dk 
Ansøgningsskema: Fritidspas børn/unge (Udfyldes af foreningen)

Kulturrådets pulje
Ved større eller mindre kulturelle events kan der søges om økonomisk tilskud.
Retningslinjer for kulturrådets pulje
Ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter 
Download og udfyld, sendes til kultur-fritid@gribskov.dk
(kræver program, der kan læse regneark)


Udviklingspuljen
Giver foreninger og enkeltstående personer mulighed for at søge midler til at sætte nye uprøvede ting i gang i Gribskov Kommune.
Vejledning til hvordan der søges tilskud i Udviklingspuljen

Ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter 
Download og udfyld, sendes til kultur-fritid@gribskov.dk
(kræver program, der kan læse regneark)