<Macro: (,)>

Få inspiration til at komme i gang

Det koster både tid og ressourcer at udvikle og skabe løsninger sammen. Man må have hjertet med og arbejde for det fælles bedste.
Her kan du læse og se lidt mere om, Gribskovs tilgang til at skabe løsninger i fællesskab:
Link til dokumentet GRIB IDÉEN

 

Se hvad andre har gjort for at få deres idé ud i livet i filmene.
En film om at skabe løsninger i fællesskab:
Filmen er med undertekster som du selv kan slå til/fra nederst - til venstre for teksten, hvor der står YouTube.En film om hvordan borgerne skabte Dronningmøllehuset: 


Opmærksomheder i rollerne

Rollerne ændres, når man beslutter sig for at udvikle idéer og finde løsninger i fællesskab. Det er ofte nødvendigt at træde lidt ud af de vante roller og metoder, hvis man skal lykkes, men det er ikke altid nemt. Vi har samlet en håndfuld af gode råd fra en række erfarne praktikere.

De fælles gode råd - Se billedet her

 

De gode råd fra praktikerne:


Kommunal ansat

 • Er det afklaret internt, hvad der kan samskabes om?

 • Har du fået dit spillerum og mandat afklaret?

 • Hvem kan være dine medspillere på tværs i organisationen?

 • Er du klar til at give slip på retten til at have ret?

Borger

 • Er du klar til at se ud over dine personlige interesser og arbejde for den fælles sag?

 • Er du klar til at arbejde under de præmisser, der er for sagen?

 • Er du klar til at bringe dine egne kompetencer i spil i arbejdet?


Politiker

 • Er du klar til at invitere andre med ind og skabe en løsning sammen i stedet for at bestille den?

 • Er du klar til at afgive noget af din indflydelse?

 • Har du tålmodighed til at ”gå i proces” i stedet for at arbejde med sager til drøftelse og beslutning?


Forening

 • Hvem fra foreningen er de rette til at indgå i arbejdet?

 • Hvilket mandat har du med som repræsentant for foreningen?

 • Har du blik for at arbejde for det fælles bedste, selvom du også repræsenterer foreningen?