<Macro: (,)>

Hold hjernen frisk

Projekt for dig som er senior:
Hjernestafetten - Hold hjernen frisk" er et nyt samarbejdsprojekt i Gribskov kommune der, målrettet seniorer, søger at styrke fællesskabet og sundheden i 8 forløb hen over forår og sommer. 

Hvem er med i projektet:

Gilleleje bibliotek, Aktivitetshuset på Parkvej, Dronningmølle Huset og Havefælleskabet i Græsted er igangsættere. 

Nordea-fonden støtter projektet
"Hold Hjernen Frisk" er et projekt støttet af Nordea-fonden, som skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus.

”Hold Hjernen frisk” er et landsdækkende initiativ, hvor Gribskov biblioteker har modtaget støtte fra. Du kan læse mere om projektet på DGI hjemmeside