<Macro: (,)>

Søg støtte til din forening

Du kan ny søge støtte til materialer og anlæg til din forening

 

Materialepuljen 2024

Ansøgningsfrist: 1. juni 2024.

 

Du kan nu ansøge om tilskud til materiale fra materiale puljen. 

Puljen kan ansøges af godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i Gribskov Kommune, og der kan søges op til 15.000 kr.

 

Læs de samlede retningslinjer HER.

 

Send din ansøgning HER.

*Foreningerne kan forvente svar på deres ansøgning i slutningen af juni 2024.

 

Pulje for Større vedligehold og nye anlæg på Idrætsområdet

Ansøgningsfrist 1. august 2024.

 

Idrætsforeninger i Gribskov Kommune kan ansøge om støtte til større anlæg og vedligeholdsprojekter.

Se retningslinjer for puljen HER.

 

I fordelingen af puljen, vil der i år blive lagt særlig vægt på energibesparende projekter, samt foreningernes åbenhed og samarbejde med andre foreninger og brugergrupper.

Ansøgninger til puljen sendes på mail til Gribskov Kommune på mail kultur-fritid@gribskov.dk

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

(ansøgninger og dokumenter sendes i én samlet mail).

  • Ansøgt beløb
  • En kort beskrivelse af vedligehold/nyt anlæg
  • Hvilken målgruppe tilgodeser jeres ønske
  • Anlægsbudget
  • Skriftlige aftaler om efterfølgende drift
  • Driftsbudget med angivelse af evt. driftsbesparelser
  • Vedligeholdelsesplan
  • Evt. egenfinansiering eller finansiering gennem fondsansøgninger
  • Hvad bidrager foreningen ellers med
  • Seneste årsregnskab (såfremt foreningen har en stor egenkapital, forventes det at ansøgningen indeholder oplysninger om, hvad der spares op til, og hvorfor foreningen alligevel ansøger om midler fra puljen).

 

Foreningerne opfordres til at have afklaret ejerforhold, indhentet byggetilladelser mv. inden ansøgningen sendes.

 

I emnefeltet skrives "Ansøgning til vedligehold og anlæg".

Puljen bliver fordelt i efteråret 2024, men midlerne kan først anvendes i 2025.